วิทยาศาสตร์
ปรากฏการณ์เทคโนโลยีอวกาศ เงามืดเงามัวมองเห็นแหล่งกำเนิดแสงเหมือนกันหรือไม่
แนะนำรายวิชา
แนะนำรายวิชา
ปฏิบัติการทดลอง เงามืด-เงามัว ตอนที่ 1, คำถามท้ายกิจกรรม
ปฏิบัติการทดลอง เงามืด-เงามัว ตอนที่ 2, คำถามท้ายกิจกรรม
สรุปผลการทดลอง เงามืด-เงามัว