วิทยาศาสตร์
ปรากฏการณ์เทคโนโลยีอวกาศ เทคโนโลยีอวกาศ, จรวดเคลื่อนที่ไปได้อย่างไร, ส่งยานอวกาศสู่นอกโลกได้อย่างไร
ทบทวน การเกิดฤดูกาลในแต่ละเดือน
ทบทวน การเกิดฤดูกาลในแต่ละเดือน
กิจกรรม การจำลองลักษณะการส่งยานอวกาศไปสู่ดวงจันทร์
คำถามท้ายกิจกรรม การจำลองลักษณะการส่งยานอวกาศไปสู่ดวงจันทร์