วิทยาศาสตร์
สารในชีวิตประจำวัน มารู้จักสารกันเถอะ, สมบัติของสาร
เกริ่นนำเรื่อง สารรอบตัว
เกริ่นนำเรื่อง สารรอบตัว
กิจกรรม ศึกษาคุณสมบัติของเกลือกับน้ำตาล
คุณสมบัติของสาร 3 สถานะ (ของแข็ง ของเหลว และแก๊ส)
คำถามท้ายกิจกรรม ศึกษาคุณสมบัติของสาร