วิทยาศาสตร์
สารในชีวิตประจำวัน การแยกสารเนื้อเดียว
ทำการทดลอง แยกสารเนื้อผสม สาคูและถั่วดำ
ทำการทดลอง แยกสารเนื้อผสม สาคูและถั่วดำ
ทำการทดลอง แยกสารเนื้อผสม พิมเสนกับเกลือ (วิธีละลายน้ำและระเหิด)
ทำการทดลอง แยกสารเนื้อผสม ดินกับน้ำ (วิธีกรอง), น้ำมันกับน้ำ (วิธีตักออก)