คอมพิวเตอร์
โปรแกรม Notepad จัดเก็บเอกสาร / พิมพ์เอกสาร สร้างงาน
เล่นเกมปริศนา
เล่นเกมปริศนา
เปิดเอกสารที่จัดเก็บ และฝึกพิมพ์ข้อความ
ฝึกปฎิบัติการจัดเก็บเอกสาร
พิมพ์ข้อความเพิ่มเติม, จัดเก็บในเอกสารชื่อเดิม