คอมพิวเตอร์
โปรแกรม Paint การใช้แถบเครื่องมือพิมพ์ข้อความ และตัดภาพย้ายภาพ
เล่นเกมปริศนา
เล่นเกมปริศนา
แถบเครื่องมือพิมพ์ข้อความ การตัดภาพ (Scissor Tool) / การย้ายภาพ (Pick Tool)
ฝึกปฏิบัติการตัดภาพ ย้ายภาพ ในโปรแกรม Paint