คอมพิวเตอร์
การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น และอินเทอร์เน็ต การใช้งานอินเทอร์เน็ต
กิจกรรม บอกไอคอนต่อไปนี้
กิจกรรม บอกไอคอนต่อไปนี้
อินเทอร์เน็ตคืออะไร มีประโยชน์อย่างไร
ศัพท์ควรรู้ ได้แก่ เว็บไซต์ โฮมเพจ
การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต, การเรียกดูเว็บไซต์