คอมพิวเตอร์
โปรแกรม WordPad (การจัดการข้อความ) รูปแบบอักษร, การจัดการตัวอักษร, การเปลี่ยนสีตัวอักษร
แบบทดสอบ WordPad 5ข้อ
แบบทดสอบ WordPad 5ข้อ
การจัดการตัวอักษร เช่น ตัวหนา ตัวเอียง ตัวขีดเส้นใต้
ฝึกปฎิบัติ พิมพ์กลอนวันปีใหม่, ฝึกจัดการตัวอักษร ตัวหนา ตัวขีดเส้นใต้