คอมพิวเตอร์
ไมโครซอฟท์เวิร์ด แถบเมนู แถบเครื่องมือ แถบสถานะ แถบเลื่อนเอกสาร
แถบหัวเรื่องและแถบเมนู
แถบหัวเรื่องและแถบเมนู
แถบเครื่องมือมาตรฐาน (ช่วง 1)
แถบเครื่องมือมาตรฐาน (ช่วง 2)
แถบเครื่องมือมาตรฐาน (ช่วง 3)