คอมพิวเตอร์
ไมโครซอฟท์เวิร์ด แถบเมนู แถบเครื่องมือ แถบสถานะ แถบเลื่อนเอกสาร
แถบเครื่องมือมาตรฐาน, แถบเครื่องมือจัดรูปแบบ
แถบเครื่องมือมาตรฐาน, แถบเครื่องมือจัดรูปแบบ
แถบเครื่องมือจัดรูปแบบ ได้แก่ แบบอักษร ขนาดตัวอักษร ตัวหนา-ตัวเอง-ตัวขีดเส้นใต้
แถบเครื่องมือจัดรูปแบบ ได้แก่ ชิดซ้าย-ขวา-กลาง, ลำดับเลข-bullet, เส้นขอบ, สีตัวอักษร