คอมพิวเตอร์
ไมโครซอฟท์เวิร์ด แถบเมนู แถบเครื่องมือ แถบสถานะ แถบเลื่อนเอกสาร
ทดสอบเรื่อง แถบเครื่องมือจัดรูปแบบ
ทดสอบเรื่อง แถบเครื่องมือจัดรูปแบบ
แถบสถานะ
แถบเลื่อนเอกสาร, ตำแหน่งต่างๆ ของแถบสถานะ, ตำแหน่งพิมพ์ข้อความในเอกสาร