คอมพิวเตอร์
ไมโครซอฟท์เวิร์ด เรียนรู้ไมโครซอฟต์เวิร์ด การปิด-เปิดโปรแกรม หน้าต่างโปรแกรม
รู้จักกับ โปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด
รู้จักกับ โปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด
โปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด - แถบหัวเรื่อง แถบเมนู เครื่องมือมาตรฐาน ปุ่มคำสั่ง
โปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด - ควบคุมหน้าจอ เครื่องมือจัดรูปแบบ พื้นที่การทำงาน