คอมพิวเตอร์
แบบทดสอบหลังเรียน ภาคเรียนที่ 1 ทบทวนและทดสอบ ภาคเรียนที่ 1
ทบทวน ข้อมูลสารสนเทศ - ความหมาย, ประโยชน์, ประเภท, การดูแลรักษา, ประมวลผล
ทบทวน ข้อมูลสารสนเทศ - ความหมาย, ประโยชน์, ประเภท, การดูแลรักษา, ประมวลผล
โปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด - เปิด ปิด โปรแกรม, เปิด ปิด เอกสาร
โปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด - เมนูต่างๆ, เครื่องมือมาตรฐาน, รูปแบบอักษร, แถบสถานะ