คอมพิวเตอร์
แบบทดสอบหลังเรียน ภาคเรียนที่ 1 ทบทวนและทดสอบ ภาคเรียนที่ 1
แบบทดสอบหลังเรียน 8 ข้อ
แบบทดสอบหลังเรียน 8 ข้อ
ไมโครซอฟต์เวิร์ด - พื้นหลังของงาน ชุดรูปแบบ รูปแบบอักษร แก้ไขข้อความ
ไมโครซอฟต์เวิร์ด - ย่อหน้า, พิมพ์ทับ, พิมพ์แทรก