คอมพิวเตอร์
การดูแลรักษาคอมพิวเตอร์, อินเทอร์เน็ต อินเทอร์เน็ตเบื้องต้น
ความหมายอินเทอร์เน็ต ประโยชน์ของอินเทอร์เน็ต
ความหมายอินเทอร์เน็ต ประโยชน์ของอินเทอร์เน็ต
การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
การใช้งานโปรแกรมบราวเซอร์ การค้นหาข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต