คอมพิวเตอร์
เทคโนโลยีสารสนเทศ, รู้จักคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ (อุปกรณ์, หลักการทำงาน, ประโยชน์และโทษของการใช้งานคอมพิวเตอร์)
เกรินนำเรื่อง อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
เกรินนำเรื่อง อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
อุปกรณ์หลักของคอมพิวเตอร์ - Case, Mainboard, Harddisk, Drive, RAM
อุปกรณ์หลักของคอมพิวเตอร์ - Keyboard, Mouse, Monitor, Printer