คอมพิวเตอร์
โปรแกรม Microsoft Word การพิมพ์และตกแต่งข้อความ
การตกแต่งข้อความ - เปลี่ยนรูปแบบตัวอักษร
การตกแต่งข้อความ - เปลี่ยนรูปแบบตัวอักษร
การตกแต่งข้อความ - ตัวอักษรตัวหนา ตัวเอียง ตัวขีดเส้นใต้
การตกแต่งข้อความ - สีของตัวอักษร ขนาดของตัวอักษร
ฝึกปฏิบัติ พิมพ์บทกลอน แล้วตกแต่งข้อความ