คอมพิวเตอร์
โปรแกรม Microsoft Word (ตาราง) สร้างงานจากตาราง
ปฎิบัติการ สร้างตารางการทำความดีเพื่อพ่อ ในโปรแกรม Microsoft Word
ปฎิบัติการ สร้างตารางการทำความดีเพื่อพ่อ ในโปรแกรม Microsoft Word
ปฎิบัติการ สร้างตารางการทำความดีเพื่อพ่อ ในโปรแกรม Microsoft Word (ต่อ)
นำเสนอผลงานนักเรียน