คอมพิวเตอร์
โปรแกรม Microsoft Word (เครื่องมือรูปภาพ) แถบเครื่องมือรูปวาด
แถบเครื่องมือรูปวาด เช่น ปุ่มรูปวาด, ปุ่มเลือกวัตถุ, ปุ่มรูปร่างอัตโนมัติ
แถบเครื่องมือรูปวาด เช่น ปุ่มรูปวาด, ปุ่มเลือกวัตถุ, ปุ่มรูปร่างอัตโนมัติ
แถบเครื่องมือรูปวาด เช่น ปุ่มเส้น, ปุ่มลูกศร, ปุ่มสี่เหลี่ยม, ปุ่มวงกลมรูปไข่
แถบเครื่องมือรูปวาด เช่น ปุ่มแทรกไดอะแกรมหรือแผนผังองค์กร, ปุ่มแทรกภาพตัดปะ
แถบเครื่องมือรูปวาด เช่น ปุ่มสีแบบอักษร, ปุ่มลักษณะเส้น, ปุ่มลักษณะลูกศร