คอมพิวเตอร์
โปรแกรม Microsoft Word (เครื่องมือรูปภาพ) รูปร่างต่างๆ
การวาดรูปร่างต่างๆ เช่น รูปสี่เหลี่ยม
การวาดรูปร่างต่างๆ เช่น รูปสี่เหลี่ยม
การทำเงาให้กับรูปวาด, ฝึกปฎิบัติการทำเงาให้กับรูปวาด
ฝึกปฎิบัติการทำเงาให้กับรูปวาด (ต่อ)