คอมพิวเตอร์
โปรแกรม Microsoft Word (เครื่องมือรูปภาพ) แถบเครื่องมือรูปภาพ
แถบเครื่องมือรูปภาพ เช่น ปรับเปลี่ยนสี, เพิ่มลดความคมชัด, การครอบตัดรูปภาพ
แถบเครื่องมือรูปภาพ เช่น ปรับเปลี่ยนสี, เพิ่มลดความคมชัด, การครอบตัดรูปภาพ
ฝึกปฎิบัติ ใช้เครื่องมือรูปภาพ ในโปรแกรม Microsoft Word
ฝึกปฎิบัติ ใช้เครื่องมือรูปภาพ ในโปรแกรม Microsoft Word (ต่อ)