คอมพิวเตอร์
โปรแกรม Microsoft Word (เครื่องมือรูปภาพ) แถบเครื่องมือรูปภาพ
แถบเครื่องมือรูปภาพ เช่น การหมุนภาพ, ใส่เส้นกรอบ, จัดรูปแบบรูปภาพ
แถบเครื่องมือรูปภาพ เช่น การหมุนภาพ, ใส่เส้นกรอบ, จัดรูปแบบรูปภาพ
ฝึกปฎิบัติ ใช้เครื่องมือรูปภาพ ในโปรแกรม Microsoft Word
ฝึกปฎิบัติ ใช้เครื่องมือรูปภาพ ในโปรแกรม Microsoft Word (ต่อ)