คอมพิวเตอร์
โปรแกรม Microsoft Word (เครื่องมือรูปภาพ) แถบเครื่องมือรูปภาพ
การแทรกรูปภาพจากภาพตัดปะ, การแทรกรูปภาพจากแฟ้ม
การแทรกรูปภาพจากภาพตัดปะ, การแทรกรูปภาพจากแฟ้ม
ฝึกปฎิบัติ การแทรกรูปภาพในโปรแกรม Microsoft Word
ฝึกปฎิบัติ การแทรกรูปภาพในโปรแกรม Microsoft Word (ต่อ)