คอมพิวเตอร์
โปรแกรม Photo Scape (ตกแต่งภาพ) แหล่งที่มาของรูปสวยๆ
ทักทายนักเรียน
ทักทายนักเรียน
แหล่งที่มาของรูปสวยๆ ได้แก่ อินเทอร์เน็ต, แผ่นซีดี
การค้นหารูปในอินเทอร์เน็ต
ฝึกปฎิบัติ การค้นหารูปในอินเทอร์เน็ต