คอมพิวเตอร์
โปรแกรม Microsoft Excel ส่วนประกอบบนหน้าต่างโปรแกรม Microsoft Excel
แนะนำโปรแกรม Excel / รู้จักกับ column, rom, cell
แนะนำโปรแกรม Excel / รู้จักกับ column, rom, cell
การทำงานของโปรแกรม Excel ได้แก่ ตารางคำนวณ, กราฟแผนภูมิ, ตารางฐานข้อมูล
คุณสมบัติของ Excel เช่น คำนวณ, ฟังก์ชั่น, กราฟ, เรียงลำดับข้อมูล