คอมพิวเตอร์
โปรแกรม Microsoft Word บัตรอวยพรปีใหม่
การจัดทำบัตรอวยพรปีใหม่, การแทรกรูปภาพ
การจัดทำบัตรอวยพรปีใหม่, การแทรกรูปภาพ
ฝึกปฎิบัติ จัดทำบัตรอวยพรปีใหม่
ฝึกปฎิบัติ จัดทำบัตรอวยพรปีใหม่ (ต่อ)