คอมพิวเตอร์
โปรแกรม PowerPoint การปรับแต่งพื้นสไลด์ PowerPoint
การจัดการพื้นหลัง เช่น เปลี่ยนสีสไลด์ ตกแต่งพื้นหลังสไลด์
การจัดการพื้นหลัง เช่น เปลี่ยนสีสไลด์ ตกแต่งพื้นหลังสไลด์
การตกแต่งสไลด์ด้วยแม่แบบ, การจัดการหัวกระดาษ/ท้ายกระดาษ
ฝึกปฏิบัติการ เปลี่ยนสีพื้นสไลด์, การตกแต่งพื้นหลัง, การใส่ข้อความหัวกระดาษ/ท้ายกระดาษ