คอมพิวเตอร์
สร้างงานด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint ใบประกาศ
ใบประกาศคืออะไร, นักเรียนได้รับใบประกาศจากกิจกรรมใดบ้าง
ใบประกาศคืออะไร, นักเรียนได้รับใบประกาศจากกิจกรรมใดบ้าง
การสร้างใบประกาศ
สาธิตการสร้างใบประกาศ
ฝึกปฏิบัติ สร้างใบประกาศ