คอมพิวเตอร์
สร้างงานด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint ตัดเพลงเป็นเสียง การแทรกเสียง
การตัดเพลง จัดเก็บไฟล์ เพื่อเป็นเสียงเรียกเข้า
การตัดเพลง จัดเก็บไฟล์ เพื่อเป็นเสียงเรียกเข้า
ฝึกปฎิบัติ การสร้างอัลบั้มรูป เป็นภาพเคลื่อนไหว พร้อมเพลงประกอบ ใน Power Point
ฝึกปฎิบัติ การสร้างอัลบั้มรูป เป็นภาพเคลื่อนไหว พร้อมเพลงประกอบ ใน Power Point (ต่อ)