การแก้ไขปัญหาการแสดงวิดีโอ PDF พิมพ์ อีเมล

วิธีแก้ไข ให้สามารถดูวีดีโอ ตอนที่สอง ตอนที่สาม

IE8, IE9, IE10

1. ดูว่าปุ่ม Compatibility View แสดงอยู่ติดกับแถบที่อยู่หรือไม่

2. คลิกปุ่ม Compatibility View เพื่อแสดงไซต์ในมุมมองที่เข้ากันได้ ปุ่มนี้จะเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงิน เมื่อเปิดใช้มุมมองที่เข้ากันได้บนไซต์

 

IE11

  1. 1. คลิกปุ่ม เครื่องมือ แล้วคลิก Compatibility View Seting
  2. 2. Add this website ให้ใส่ URL ของไซต์ที่คุณต้องการจะเพิ่มลงในรายการ หรือคลิก Add

 

ถ้าพบปัญหาโปรดแจ้ง