เทคโนโลยีและการสื่อสาร การเขียนโปรแกรมบนระบบปฏิบัติการ
วีดีทัศน์ที่เกี่ยวข้อง
37.10 นาที
35.16 นาที