เทคโนโลยีและการสื่อสาร การเขียนโปรแกรมบนระบบปฏิบัติการ
วีดีทัศน์ที่เกี่ยวข้อง
46.25 นาที