อุตสาหกรรม การโปรแกรมและควบคุมไฟฟ้า (PLC)
วีดีทัศน์ที่เกี่ยวข้อง
41.25 นาที
42.11 นาที
ครูเฉลิม จินาตุน