วีดีทัศน์ที่เกี่ยวข้อง
44.22 นาที
47.43 นาที
ครูดวงฤดี สังข์ทอง