Where's the bank, please?
รายละเอียด
Direction
ครูกอบกาญจน์ สุทธิสม
วิดีทัศน์
Direction
กิจกรรมการบอกทางไปสถานที่ต่างๆ
แบบฝึกหัดเรื่อง การบอกทาง
เอกสาร/คู่มือ
--ไม่มีข้อมูล--
แนะนำ/ติชม
ความคิดเห็น
--ไม่มีการแสดงความคิดเห็น--
วิดีทัศน์ที่เกี่ยวข้อง
42.42 นาที
Where are you (from)?
ครูกอบกาญจน์ สุทธิสม
49.26 นาที
ปัญหาเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่น
ครูวรรณมาส สืบโถพงษ์
0.2 นาที
สมบัติของธาตุตามตารางธาตุ
ครูยุพดี กาญจนะ
0.2 นาที
สิ่งแวดล้อมกับการใช้พลังงาน
ว่าที่ ร.อ. ชัชวาลย์ จันทร์กลิ่น
48.1 นาที
กำเนิดและความสำคัญของศาสนา
ครูชัชวาลย์ จันทร์กลิ่น
0.2 นาที
มนุษย์กับการใช้พลังงาน
ว่าที่ ร.อ. ชัชวาลย์ จันทร์กลิ่น
31.37 นาที
How are you?
ครูกอบกาญจน์ สุทธิสม
45.2 นาที
รอยยิ้มของไทยหัวใจพอเพียง
ครูเพ็ญศรี วงศ์อินธิกุล
44.28 นาที
โรคเพศสัมพันธ์
ครูสมเจตน์ อุ่นใจ
52.12 นาที
ชีวภาพกับสิ่งแวดล้อม
ครูกิติมา สมฤาแสน