Can you help me, please?
รายละเอียด
การเสนอความช่วยเหลือ (Offering to help)
ครูกอบกาญจน์ สุทธิสม
วิดีทัศน์
การขอความช่วยเหลือ (Asking the help)
การเสนอความช่วยเหลือ (Offering to help)
การต้อนรับ / เลี้ยงรับรองแขก (Offering Hospitality)
เอกสาร/คู่มือ
--ไม่มีข้อมูล--
แนะนำ/ติชม
ความคิดเห็น
--ไม่มีการแสดงความคิดเห็น--
วิดีทัศน์ที่เกี่ยวข้อง
51.2 นาที
พลังงานกับระบบนิเวศ
ครูชัชวาลย์ จันทร์กลิ่น
45.2 นาที
รอยยิ้มของไทยหัวใจพอเพียง
ครูเพ็ญศรี วงศ์อินธิกุล
42.53 นาที
Hospitality การต้อนรับ
ครูกอบกาญจน์ สุทธิสม
50.55 นาที
พระสงฆ์กับการเผยแพร่พระพุทธศาสนาและการพัฒนาสังคม 2
ครูชัชวาลย์ จันทร์กลิ่น
39.50 นาที
Common Symbols สัญลักษณ์ทั่วไป
ครูกอบกาญจน์ สุทธิสม
47.55 นาที
ตามรอยพ่อหลวง
ครูอรุณี สิโรรส
46.41 นาที
ขยะเพื่อชีวิต
Unknow Author
49.26 นาที
ปัญหาเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่น
ครูวรรณมาส สืบโถพงษ์
49.41 นาที
ภูมิคุ้มกันชีวิต
ครูจรัสศรี พัฒน์ทอง
52.12 นาที
ชีวภาพกับสิ่งแวดล้อม
ครูกิติมา สมฤาแสน