Safety rules and precaution signs
รายละเอียด
กฏความปลอดภัย และป้ายคำเตือน/ป้ายพึงระวัง (Safty Rules and Precaution sign)
ครูกอบกาญจน์ สุทธิสม
วิดีทัศน์
กฏความปลอดภัย และป้ายคำเตือน/ป้ายพึงระวัง (Safty Rules and Precaution sign)
กฎความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้าในสถานประกอบการ (Safty on Electricity in a Workplace)
ป้ายคำเตือนในสถานที่ประกอบการ
แนะนำ/ติชม
ความคิดเห็น
--ไม่มีการแสดงความคิดเห็น--
วิดีทัศน์ที่เกี่ยวข้อง
38.2 นาที
Forms แบบฟอร์ม
ครูกอบกาญจน์ สุทธิสม
52.12 นาที
ชีวภาพกับสิ่งแวดล้อม
ครูกิติมา สมฤาแสน
34.34 นาที
What time is it?
ครูกอบกาญจน์ สุทธิสม
53.25 นาที
พระพุทธประวัติ
ครูชัชวาลย์ จันทร์กลิ่น
39.50 นาที
Common Symbols สัญลักษณ์ทั่วไป
ครูกอบกาญจน์ สุทธิสม
0.2 นาที
สมบัติของธาตุตามตารางธาตุ
ครูยุพดี กาญจนะ
49.11 นาที
เรียนรู้อย่างฉลาด
ครูอโนทยา เรืองศรี
35.2 นาที
การใช้ยา
ครูเชาวฤทธิ์ อยู่บ้านคลอง
50.25 นาที
วิถีไทยวิถีพอเพียง
ครูอารุณ นรสีห์
46.11 นาที
บาลีศึกษาเบื้องต้น
ครูชัชวาลย์ จันทร์กลิ่น