คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ การแปลงเลขฐานในระบบคอมพิวเตอร์ ตอนที่ 2
การแปลงเลขฐานในระบบคอมพิวเตอร์ ตอนที่ 2
รายละเอียด
วิธีการแปลงเลขฐาน 2 เป็นเลขฐาน 10 (กรณีจำนวนเต็ม)
ครูฉัตรมงคล สนพลาย
วิดีทัศน์
วิธีการแปลงเลขฐาน 2 เป็นเลขฐาน 10 (กรณีจำนวนเต็ม)
วิธีการแปลงเลขฐาน 2 เป็นเลขฐาน 10 (กรณีทศนิยม)
วิธีการแปลงเลขฐาน 2 เป็นเลขฐาน 8 และฐาน 16 (กรณีจำนวนเต็ม)
แนะนำ/ติชม
ความคิดเห็น
--ไม่มีการแสดงความคิดเห็น--
วิดีทัศน์ที่เกี่ยวข้อง
0.2 นาที
วงจรตรรก
ครูฉัตรมงคล สนพลาย
0.2 นาที
การแปลงเลขฐานในระบบคอมพิวเตอร์ ตอนที่ 1
ครูฉัตรมงคล สนพลาย
0.2 นาที
พีชคณิตแบบบูล
ครูฉัตรมงคล สนพลาย
0.3 นาที
พีชคณิตเส้นตรง ตอนที่ 2
ครูฉัตรมงคล สนพลาย
0.2 นาที
เมตริกซ์ ตอนที่ 2
ครูฉัตรมงคล สนพลาย
0.3 นาที
การคำนวณเลขฐานแปด
ครูฉัตรมงคล สนพลาย
0.3 นาที
การคำนวณเลขฐานสิบหก ตอนที่ 1
ครูฉัตรมงคล สนพลาย
0.2 นาที
การคำนวณเลขฐานสิบและฐานสอง
ครูฉัตรมงคล สนพลาย
0.2 นาที
พีชคณิตเส้นตรง ตอนที่ 1
ครูฉัตรมงคล สนพลาย
0.2 นาที
การแปลงเลขฐานในระบบคอมพิวเตอร์ ตอนที่ 4
ครูฉัตรมงคล สนพลาย