คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ การแปลงเลขฐานในระบบคอมพิวเตอร์ ตอนที่ 3
การแปลงเลขฐานในระบบคอมพิวเตอร์ ตอนที่ 3
รายละเอียด
วิธีการแปลงเลขฐาน 8 เป็นเลขฐาน 16 (กรณีจำนวนเต็ม)
ครูฉัตรมงคล สนพลาย
วิดีทัศน์
วิธีการแปลงเลขฐาน 8 เป็นเลขฐาน 10 (กรณีจำนวนเต็ม, กรณีทศนิยม)
วิธีการแปลงเลขฐาน 8 เป็นเลขฐาน 2 (กรณีจำนวนเต็ม, กรณีทศนิยม)
วิธีการแปลงเลขฐาน 8 เป็นเลขฐาน 16 (กรณีจำนวนเต็ม)
แนะนำ/ติชม
ความคิดเห็น
--ไม่มีการแสดงความคิดเห็น--
วิดีทัศน์ที่เกี่ยวข้อง
0.3 นาที
พีชคณิตเส้นตรง ตอนที่ 2
ครูฉัตรมงคล สนพลาย
0.2 นาที
การคำนวณเลขฐานสิบหก ตอนที่ 2
ครูฉัตรมงคล สนพลาย
0.2 นาที
ตรรกศาสตร์
ครูฉัตรมงคล สนพลาย
0.3 นาที
การคำนวณเลขฐานสิบหก ตอนที่ 1
ครูฉัตรมงคล สนพลาย
0.3 นาที
การคำนวณเลขฐานแปด
ครูฉัตรมงคล สนพลาย
0.2 นาที
พีชคณิตแบบบูล
ครูฉัตรมงคล สนพลาย
0.2 นาที
การคำนวณเลขฐานสิบและฐานสอง
ครูฉัตรมงคล สนพลาย
0.2 นาที
เมตริกซ์ ตอนที่ 2
ครูฉัตรมงคล สนพลาย
0.2 นาที
วงจรตรรก
ครูฉัตรมงคล สนพลาย
0.2 นาที
คอมพลีเมนต์ (Complement)
ครูฉัตรมงคล สนพลาย