คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ การคำนวณเลขฐานสิบและฐานสอง
การคำนวณเลขฐานสิบและฐานสอง
รายละเอียด
หลักการคำนวณในระบบคอมพิวเตอร์ และตัวอย่างการคำนวณ
ครูฉัตรมงคล สนพลาย
วิดีทัศน์
หลักการคำนวณในระบบคอมพิวเตอร์ และตัวอย่างการคำนวณ
หลักการบวก ลบ คูณ หารในเลขฐาน 10 และตัวอย่างการคำนวณ
กฏการบวกและกฏการลบ ในเลขฐาน 2 พร้อมตัวอย่าง
แนะนำ/ติชม
ความคิดเห็น
--ไม่มีการแสดงความคิดเห็น--
วิดีทัศน์ที่เกี่ยวข้อง
0.2 นาที
ตรรกศาสตร์
ครูฉัตรมงคล สนพลาย
0.3 นาที
การคำนวณเลขฐานแปด
ครูฉัตรมงคล สนพลาย
0.3 นาที
การคำนวณเลขฐานสิบหก ตอนที่ 1
ครูฉัตรมงคล สนพลาย
0.2 นาที
เมตริกซ์ ตอนที่ 1
ครูฉัตรมงคล สนพลาย
0.2 นาที
พีชคณิตเส้นตรง ตอนที่ 1
ครูฉัตรมงคล สนพลาย
0.2 นาที
เมตริกซ์ ตอนที่ 2
ครูฉัตรมงคล สนพลาย
0.2 นาที
การแปลงเลขฐานในระบบคอมพิวเตอร์ ตอนที่ 1
ครูฉัตรมงคล สนพลาย
0.2 นาที
การคำนวณเลขฐานสิบหก ตอนที่ 2
ครูฉัตรมงคล สนพลาย
0.3 นาที
พีชคณิตเส้นตรง ตอนที่ 2
ครูฉัตรมงคล สนพลาย
0.2 นาที
การแปลงเลขฐานในระบบคอมพิวเตอร์ ตอนที่ 3
ครูฉัตรมงคล สนพลาย