คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ การคำนวณเลขฐานแปด
การคำนวณเลขฐานแปด
รายละเอียด
หลักการคูณ-หารในเลขฐาน 8 ด้วยวิธีการเปลียนเลขฐาน 8 เป็นเลขฐาน10 พร้อมตัวอย่าง
ครูฉัตรมงคล สนพลาย
วิดีทัศน์
กฎการคูณและกฎการหาร ในเลขฐาน 2 พร้อมตัวอย่าง
หลักการบวก-ลบในเลขฐาน 8 พร้อมตัวอย่าง
หลักการคูณ-หารในเลขฐาน 8 ด้วยวิธีการเปลียนเลขฐาน 8 เป็นเลขฐาน10 พร้อมตัวอย่าง
เอกสาร/คู่มือ
แนะนำ/ติชม
ความคิดเห็น
--ไม่มีการแสดงความคิดเห็น--
วิดีทัศน์ที่เกี่ยวข้อง
0.2 นาที
การแปลงเลขฐานในระบบคอมพิวเตอร์ ตอนที่ 1
ครูฉัตรมงคล สนพลาย
0.2 นาที
พีชคณิตเส้นตรง ตอนที่ 1
ครูฉัตรมงคล สนพลาย
0.2 นาที
เมตริกซ์ ตอนที่ 1
ครูฉัตรมงคล สนพลาย
0.2 นาที
การคำนวณเลขฐานสิบหก ตอนที่ 2
ครูฉัตรมงคล สนพลาย
0.2 นาที
การคำนวณเลขฐานสิบและฐานสอง
ครูฉัตรมงคล สนพลาย
0.2 นาที
พีชคณิตแบบบูล
ครูฉัตรมงคล สนพลาย
0.2 นาที
การแปลงเลขฐานในระบบคอมพิวเตอร์ ตอนที่ 4
ครูฉัตรมงคล สนพลาย
0.2 นาที
การแปลงเลขฐานในระบบคอมพิวเตอร์ ตอนที่ 2
ครูฉัตรมงคล สนพลาย
0.3 นาที
พีชคณิตเส้นตรง ตอนที่ 2
ครูฉัตรมงคล สนพลาย
0.2 นาที
เมตริกซ์ ตอนที่ 2
ครูฉัตรมงคล สนพลาย