คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ การคำนวณเลขฐานสิบหก ตอนที่ 1
การคำนวณเลขฐานสิบหก ตอนที่ 1
รายละเอียด
หลักการลบเลขฐาน 16 ด้วยวิธีการแปลงเลขฐาน 16 เป็นแลขฐาน 10 , วิธีการแปลงเลขฐาน 16 เป็นเลขฐาน 2
ครูฉัตรมงคล สนพลาย
วิดีทัศน์
หลักการบวกเลขฐาน 16 พร้อมตัวอย่าง
หลักการลบเลขฐาน 16 ด้วยวิธีการลบ ในระบบเลขฐาน 16
หลักการลบเลขฐาน 16 ด้วยวิธีการแปลงเลขฐาน 16 เป็นแลขฐาน 10 , วิธีการแปลงเลขฐาน 16 เป็นเลขฐาน 2
แนะนำ/ติชม
ความคิดเห็น
--ไม่มีการแสดงความคิดเห็น--
วิดีทัศน์ที่เกี่ยวข้อง
0.2 นาที
การคำนวณเลขฐานสิบหก ตอนที่ 2
ครูฉัตรมงคล สนพลาย
0.2 นาที
วงจรตรรก
ครูฉัตรมงคล สนพลาย
0.2 นาที
การคำนวณเลขฐานสิบและฐานสอง
ครูฉัตรมงคล สนพลาย
0.2 นาที
คอมพลีเมนต์ (Complement)
ครูฉัตรมงคล สนพลาย
0.2 นาที
ตรรกศาสตร์
ครูฉัตรมงคล สนพลาย
0.3 นาที
การคำนวณเลขฐานแปด
ครูฉัตรมงคล สนพลาย
0.2 นาที
การแปลงเลขฐานในระบบคอมพิวเตอร์ ตอนที่ 1
ครูฉัตรมงคล สนพลาย
0.2 นาที
การแปลงเลขฐานในระบบคอมพิวเตอร์ ตอนที่ 3
ครูฉัตรมงคล สนพลาย
0.2 นาที
พีชคณิตเส้นตรง ตอนที่ 1
ครูฉัตรมงคล สนพลาย
0.2 นาที
เมตริกซ์ ตอนที่ 2
ครูฉัตรมงคล สนพลาย