คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ การคำนวณเลขฐานสิบหก ตอนที่ 2
การคำนวณเลขฐานสิบหก ตอนที่ 2
รายละเอียด
หลักการคูณเลขฐาน 16 ด้วยวิธีการคูณในระบบเลขฐาน 16, การแปลงเลขฐาน 16 เป็นเลขฐาน 2 (ช่วง 1)
ครูฉัตรมงคล สนพลาย
วิดีทัศน์
หลักการคูณเลขฐาน 16 ด้วยวิธีการคูณในระบบเลขฐาน 16, การแปลงเลขฐาน 16 เป็นเลขฐาน 2 (ช่วง 1)
หลักการคูณเลขฐาน 16 ด้วยวิธีการแปลงเลขฐาน 16เป็นเลขฐาน 2 (ช่วง 2), การหารเลขฐาน 16 ด้วยวิธีการแปลงเลขฐาน 16 เป็นเลขฐาน 2
หลักการคำนวณเลขฐานใดๆ พร้อมตัวอย่าง
แนะนำ/ติชม
ความคิดเห็น
--ไม่มีการแสดงความคิดเห็น--
วิดีทัศน์ที่เกี่ยวข้อง
0.2 นาที
การแปลงเลขฐานในระบบคอมพิวเตอร์ ตอนที่ 4
ครูฉัตรมงคล สนพลาย
0.2 นาที
คอมพลีเมนต์ (Complement)
ครูฉัตรมงคล สนพลาย
0.2 นาที
วงจรตรรก
ครูฉัตรมงคล สนพลาย
0.3 นาที
การคำนวณเลขฐานสิบหก ตอนที่ 1
ครูฉัตรมงคล สนพลาย
0.2 นาที
พีชคณิตแบบบูล
ครูฉัตรมงคล สนพลาย
0.2 นาที
การคำนวณเลขฐานสิบและฐานสอง
ครูฉัตรมงคล สนพลาย
0.2 นาที
การแปลงเลขฐานในระบบคอมพิวเตอร์ ตอนที่ 3
ครูฉัตรมงคล สนพลาย
0.2 นาที
พีชคณิตเส้นตรง ตอนที่ 1
ครูฉัตรมงคล สนพลาย
0.2 นาที
เมตริกซ์ ตอนที่ 2
ครูฉัตรมงคล สนพลาย
0.3 นาที
การคำนวณเลขฐานแปด
ครูฉัตรมงคล สนพลาย