คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ คอมพลีเมนต์ (Complement)
คอมพลีเมนต์ (Complement)
รายละเอียด
คอมพลีเมนต์ของเลขฐาน10, หลักการของ 9-คอมพลีเมนต์, หลักการของ10-คอมพลีเมนต์
ครูฉัตรมงคล สนพลาย
วิดีทัศน์
คอมพลีเมนต์ของเลขฐาน10, หลักการของ 9-คอมพลีเมนต์, หลักการของ10-คอมพลีเมนต์
คอมพลีเมนต์ของเลขฐาน 2, หลักการของ1-คอมพลีเมนต์ 2-คอมพลีเมนต์, คอมพลีเมนต์ของเลขฐาน 8
คอมพลีเมนต์ของเลขฐาน 16, หลักการของ15-คอมพลีเมนต์ พร้อมตัวอย่าง
เอกสาร/คู่มือ
แนะนำ/ติชม
ความคิดเห็น
--ไม่มีการแสดงความคิดเห็น--
วิดีทัศน์ที่เกี่ยวข้อง
0.2 นาที
พีชคณิตแบบบูล
ครูฉัตรมงคล สนพลาย
0.2 นาที
การแปลงเลขฐานในระบบคอมพิวเตอร์ ตอนที่ 4
ครูฉัตรมงคล สนพลาย
0.2 นาที
การแปลงเลขฐานในระบบคอมพิวเตอร์ ตอนที่ 1
ครูฉัตรมงคล สนพลาย
0.3 นาที
การคำนวณเลขฐานสิบหก ตอนที่ 1
ครูฉัตรมงคล สนพลาย
0.3 นาที
การคำนวณเลขฐานแปด
ครูฉัตรมงคล สนพลาย
0.3 นาที
พีชคณิตเส้นตรง ตอนที่ 2
ครูฉัตรมงคล สนพลาย
0.2 นาที
ตรรกศาสตร์
ครูฉัตรมงคล สนพลาย
0.2 นาที
การคำนวณเลขฐานสิบและฐานสอง
ครูฉัตรมงคล สนพลาย
0.2 นาที
การแปลงเลขฐานในระบบคอมพิวเตอร์ ตอนที่ 3
ครูฉัตรมงคล สนพลาย
0.2 นาที
การคำนวณเลขฐานสิบหก ตอนที่ 2
ครูฉัตรมงคล สนพลาย