ตรรกศาสตร์
รายละเอียด
ประพจน์ ประโยคเปิด และตัวเชื่อมประพจน์
ครูฉัตรมงคล สนพลาย
วิดีทัศน์
ประพจน์ ประโยคเปิด และตัวเชื่อมประพจน์
การเชื่อมประพจน์ด้วย "และ" "หรือ" "ถ้า...แล้ว" พร้อมตารางค่าความจริง
การเชื่อมประพจน์ด้วย "ก็ต่อเมื่อ" และนิเสธของประพจน์ พร้อมตัวอย่างหาความจริงประพจน์
เอกสาร/คู่มือ
แนะนำ/ติชม
ความคิดเห็น
Excellent
10 ปี ที่แล้ว
ความเห็น...ดีมากครับ
10 ปี ที่แล้ว
วิดีทัศน์ที่เกี่ยวข้อง
0.2 นาที
วงจรตรรก
ครูฉัตรมงคล สนพลาย
0.2 นาที
เมตริกซ์ ตอนที่ 2
ครูฉัตรมงคล สนพลาย
0.2 นาที
คอมพลีเมนต์ (Complement)
ครูฉัตรมงคล สนพลาย
0.2 นาที
การแปลงเลขฐานในระบบคอมพิวเตอร์ ตอนที่ 4
ครูฉัตรมงคล สนพลาย
0.2 นาที
การแปลงเลขฐานในระบบคอมพิวเตอร์ ตอนที่ 1
ครูฉัตรมงคล สนพลาย
0.2 นาที
พีชคณิตแบบบูล
ครูฉัตรมงคล สนพลาย
0.3 นาที
การคำนวณเลขฐานสิบหก ตอนที่ 1
ครูฉัตรมงคล สนพลาย
0.2 นาที
การแปลงเลขฐานในระบบคอมพิวเตอร์ ตอนที่ 2
ครูฉัตรมงคล สนพลาย
0.2 นาที
การแปลงเลขฐานในระบบคอมพิวเตอร์ ตอนที่ 3
ครูฉัตรมงคล สนพลาย
0.2 นาที
พีชคณิตเส้นตรง ตอนที่ 1
ครูฉัตรมงคล สนพลาย