วงจรตรรก
รายละเอียด
ประเภทของวงจรลอจิก หลักการทำงานของวงจรออร์เกท วงจรแอนด์เกท และวงจรอินเวอร์สเตอร์
ครูฉัตรมงคล สนพลาย
วิดีทัศน์
ประเภทของวงจรลอจิก หลักการทำงานของวงจรออร์เกท วงจรแอนด์เกท และวงจรอินเวอร์สเตอร์
หลักการทำงานของวงจรแนนด์เกท วงจรนอร์เกท วงจรเอ็กซ์คลูซีฟออร์เกท และวงจรอินเวอร์สเอ็กซ์คลูซีฟออร์เกท
ตัวอย่างการเขียนวงจรลอจิก
เอกสาร/คู่มือ
แนะนำ/ติชม
ความคิดเห็น
--ไม่มีการแสดงความคิดเห็น--
วิดีทัศน์ที่เกี่ยวข้อง
0.2 นาที
การคำนวณเลขฐานสิบหก ตอนที่ 2
ครูฉัตรมงคล สนพลาย
0.2 นาที
เมตริกซ์ ตอนที่ 1
ครูฉัตรมงคล สนพลาย
0.2 นาที
การแปลงเลขฐานในระบบคอมพิวเตอร์ ตอนที่ 3
ครูฉัตรมงคล สนพลาย
0.2 นาที
การแปลงเลขฐานในระบบคอมพิวเตอร์ ตอนที่ 4
ครูฉัตรมงคล สนพลาย
0.2 นาที
ตรรกศาสตร์
ครูฉัตรมงคล สนพลาย
0.2 นาที
เมตริกซ์ ตอนที่ 2
ครูฉัตรมงคล สนพลาย
0.2 นาที
การแปลงเลขฐานในระบบคอมพิวเตอร์ ตอนที่ 2
ครูฉัตรมงคล สนพลาย
0.2 นาที
พีชคณิตเส้นตรง ตอนที่ 1
ครูฉัตรมงคล สนพลาย
0.3 นาที
พีชคณิตเส้นตรง ตอนที่ 2
ครูฉัตรมงคล สนพลาย
0.3 นาที
การคำนวณเลขฐานสิบหก ตอนที่ 1
ครูฉัตรมงคล สนพลาย