คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ เมตริกซ์ ตอนที่ 1
เมตริกซ์ ตอนที่ 1
รายละเอียด
เมตริกซ์ และตัวอย่างการเขียนเมตริกซ์
ครูฉัตรมงคล สนพลาย
วิดีทัศน์
เมตริกซ์ และตัวอย่างการเขียนเมตริกซ์
ชนิดของเมตริกซ์ เมตริกซ์ย่อย และหลักการเท่ากันของเมตริกซ์
หลักการบวก คุณสมบัติการบวกของเมตริกซ์ และหลักการลบเมตริกซ์
แนะนำ/ติชม
ความคิดเห็น
--ไม่มีการแสดงความคิดเห็น--
วิดีทัศน์ที่เกี่ยวข้อง
0.2 นาที
พีชคณิตเส้นตรง ตอนที่ 1
ครูฉัตรมงคล สนพลาย
0.2 นาที
วงจรตรรก
ครูฉัตรมงคล สนพลาย
0.2 นาที
การคำนวณเลขฐานสิบหก ตอนที่ 2
ครูฉัตรมงคล สนพลาย
0.3 นาที
พีชคณิตเส้นตรง ตอนที่ 2
ครูฉัตรมงคล สนพลาย
0.2 นาที
การแปลงเลขฐานในระบบคอมพิวเตอร์ ตอนที่ 1
ครูฉัตรมงคล สนพลาย
0.3 นาที
การคำนวณเลขฐานสิบหก ตอนที่ 1
ครูฉัตรมงคล สนพลาย
0.2 นาที
คอมพลีเมนต์ (Complement)
ครูฉัตรมงคล สนพลาย
0.2 นาที
การคำนวณเลขฐานสิบและฐานสอง
ครูฉัตรมงคล สนพลาย
0.2 นาที
ตรรกศาสตร์
ครูฉัตรมงคล สนพลาย
0.2 นาที
พีชคณิตแบบบูล
ครูฉัตรมงคล สนพลาย