คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ เมตริกซ์ ตอนที่ 2
เมตริกซ์ ตอนที่ 2
รายละเอียด
หลักการหาดีเทอร์มิแนนท์, เมตริกซ์เอกลักษณ์
ครูฉัตรมงคล สนพลาย
วิดีทัศน์
หลักการคูณเมตริกซ์ด้วยสเกล่าร์
หลักการคูณเมตริกซ์ด้วยเมตริกซ์ หลักการสลับเปลี่ยนเมตริกซ์
หลักการหาดีเทอร์มิแนนท์, เมตริกซ์เอกลักษณ์
แนะนำ/ติชม
ความคิดเห็น
--ไม่มีการแสดงความคิดเห็น--
วิดีทัศน์ที่เกี่ยวข้อง
0.2 นาที
วงจรตรรก
ครูฉัตรมงคล สนพลาย
0.2 นาที
คอมพลีเมนต์ (Complement)
ครูฉัตรมงคล สนพลาย
0.2 นาที
ตรรกศาสตร์
ครูฉัตรมงคล สนพลาย
0.2 นาที
การคำนวณเลขฐานสิบหก ตอนที่ 2
ครูฉัตรมงคล สนพลาย
0.2 นาที
พีชคณิตเส้นตรง ตอนที่ 1
ครูฉัตรมงคล สนพลาย
0.3 นาที
การคำนวณเลขฐานสิบหก ตอนที่ 1
ครูฉัตรมงคล สนพลาย
0.2 นาที
พีชคณิตแบบบูล
ครูฉัตรมงคล สนพลาย
0.3 นาที
การคำนวณเลขฐานแปด
ครูฉัตรมงคล สนพลาย
0.2 นาที
เมตริกซ์ ตอนที่ 1
ครูฉัตรมงคล สนพลาย
0.2 นาที
การแปลงเลขฐานในระบบคอมพิวเตอร์ ตอนที่ 4
ครูฉัตรมงคล สนพลาย