การควบคุมเครื่องกลไฟฟ้า การปรับความเร็วมอเตอร์ 3 เฟส
การปรับความเร็วมอเตอร์ 3 เฟส
รายละเอียด
การควบคุมการปรับความเร็วมอเตอร์ด้วยแมกเนติก (วงจรควบคุมและวงจรกำลังการปรับความเร็วมอเตอร์เรียงลำดับ วงจรควบคุมและวงจรกำลังการปรับความเร็วมอเตอร์แบบอัตโนมัติพร้อมวิธีการต่อใช้งาน)
ครูรุ่งโรจน์ หนูขลิบ
วิดีทัศน์
หลักและวิธีการปรับความเร็วมอเตอร์ 3 เฟส
การเขียนอักษรกำกับขั้วต่อสายมอเตอร์ การควบคุมการปรับความเร็วมอเตอร์ ด้วยแมกเนติก (วงจรควบคุมและวงจรกำลังการปรับความเร็วมอเตอร์ด้วยมือพร้อมวิธีการต่อใช้งาน)
การควบคุมการปรับความเร็วมอเตอร์ด้วยแมกเนติก (วงจรควบคุมและวงจรกำลังการปรับความเร็วมอเตอร์เรียงลำดับ วงจรควบคุมและวงจรกำลังการปรับความเร็วมอเตอร์แบบอัตโนมัติพร้อมวิธีการต่อใช้งาน)
เอกสาร/คู่มือ
--ไม่มีข้อมูล--
แนะนำ/ติชม
ความคิดเห็น
--ไม่มีการแสดงความคิดเห็น--
วิดีทัศน์ที่เกี่ยวข้อง
45.13 นาที
การเริ่มเดินทางเดี่ยว มอเตอร์ 1 เฟส
ครูรุ่งโรจน์ หนูขลิบ
52.50 นาที
การลดกระแสเริ่มเดินมอเตอร์ 3 เฟส (3)
ครูรุ่งโรจน์ หนูขลิบ
48.6 นาที
การเขียนโปรแกรมคำสั่ง 1
ครูรุ่งโรจน์ หนูขลิบ
50.51 นาที
การลดกระแสเริ่มเดินมอเตอร์ 3 เฟส (2)
ครูรุ่งโรจน์ หนูขลิบ
41.25 นาที
โปรแกรมเมเบิ้ลคอนโทรลเลอร์
ครูเฉลิม จินาตุน
51.34 นาที
การเดินมอเตอร์ 3 เฟส แบบต่อเนื่อง
ครูรุ่งโรจน์ หนูขลิบ
51.40 นาที
การกลับทางหมุนมอเตอร์ 3 เฟส (2)
ครูรุ่งโรจน์ หนูขลิบ
42.11 นาที
ความรู้พื้นฐานทางดิจิตอล
ครูเฉลิม จินาตุน
46.3 นาที
สัญลักษณ์และอุปกรณ์ควบคุม(1)
ครูรุ่งโรจน์ หนูขลิบ
49.46 นาที
ความหมาย-คุณสมบัติของ PLC
ครูรุ่งโรจน์ หนูขลิบ