การควบคุมเครื่องกลไฟฟ้า โครงสร้างส่วนประกอบ ของ PLC
โครงสร้างส่วนประกอบ ของ PLC
รายละเอียด
หลักการทำงาน และโครงสร้างภายในของ PLC (ช่วงที่1 - ภาคอินพุต)
ครูรุ่งโรจน์ หนูขลิบ
วิดีทัศน์
หลักการควบคุมมอเตอร์ในงานอุตสาหกรรม
หลักการทำงาน และโครงสร้างภายในของ PLC (ช่วงที่1 - ภาคอินพุต)
โครงสร้างภายในของ PLC (ช่วงที่2 - ตัวประมวลผล หน่วยความจำ ภาคเอาต์พุตและอุปกรณ์เพิ่มเติม)
เอกสาร/คู่มือ
--ไม่มีข้อมูล--
แนะนำ/ติชม
ความคิดเห็น
ดีมากครับเป็นแหล่งความรู้ที่ดีซึ้งสามารถเรียนรู็ได้ทุกโอกาสทุกเวลาเมาะมากกับคนทำงาน
10 ปี ที่แล้ว
วิดีทัศน์ที่เกี่ยวข้อง
42.11 นาที
ความรู้พื้นฐานทางดิจิตอล
ครูเฉลิม จินาตุน
46.3 นาที
สัญลักษณ์และอุปกรณ์ควบคุม(1)
ครูรุ่งโรจน์ หนูขลิบ
50.51 นาที
การลดกระแสเริ่มเดินมอเตอร์ 3 เฟส (2)
ครูรุ่งโรจน์ หนูขลิบ
51.40 นาที
การกลับทางหมุนมอเตอร์ 3 เฟส (2)
ครูรุ่งโรจน์ หนูขลิบ
48.59 นาที
การควบคุมกลับทางหมุน มอเตอร์ 1 เฟส
ครูรุ่งโรจน์ หนูขลิบ
51.34 นาที
การเดินมอเตอร์ 3 เฟส แบบต่อเนื่อง
ครูรุ่งโรจน์ หนูขลิบ
54.0 นาที
การเขียนโปรแกรมคำสั่ง 2
ครูรุ่งโรจน์ หนูขลิบ
45.13 นาที
การเริ่มเดินทางเดี่ยว มอเตอร์ 1 เฟส
ครูรุ่งโรจน์ หนูขลิบ
52.50 นาที
การลดกระแสเริ่มเดินมอเตอร์ 3 เฟส (3)
ครูรุ่งโรจน์ หนูขลิบ
48.6 นาที
การเขียนโปรแกรมคำสั่ง 1
ครูรุ่งโรจน์ หนูขลิบ