การควบคุมเครื่องกลไฟฟ้า โครงสร้างส่วนประกอบ ของ PLC
โครงสร้างส่วนประกอบ ของ PLC
รายละเอียด
หลักการทำงาน และโครงสร้างภายในของ PLC (ช่วงที่1 - ภาคอินพุต)
ครูรุ่งโรจน์ หนูขลิบ
วิดีทัศน์
หลักการควบคุมมอเตอร์ในงานอุตสาหกรรม
หลักการทำงาน และโครงสร้างภายในของ PLC (ช่วงที่1 - ภาคอินพุต)
โครงสร้างภายในของ PLC (ช่วงที่2 - ตัวประมวลผล หน่วยความจำ ภาคเอาต์พุตและอุปกรณ์เพิ่มเติม)
เอกสาร/คู่มือ
--ไม่มีข้อมูล--
แนะนำ/ติชม
ความคิดเห็น
ดีมากครับเป็นแหล่งความรู้ที่ดีซึ้งสามารถเรียนรู็ได้ทุกโอกาสทุกเวลาเมาะมากกับคนทำงาน
11 ปี ที่แล้ว
วิดีทัศน์ที่เกี่ยวข้อง
49.46 นาที
ความหมาย-คุณสมบัติของ PLC
ครูรุ่งโรจน์ หนูขลิบ
50.51 นาที
การลดกระแสเริ่มเดินมอเตอร์ 3 เฟส (2)
ครูรุ่งโรจน์ หนูขลิบ
41.25 นาที
โปรแกรมเมเบิ้ลคอนโทรลเลอร์
ครูเฉลิม จินาตุน
45.13 นาที
การเริ่มเดินทางเดี่ยว มอเตอร์ 1 เฟส
ครูรุ่งโรจน์ หนูขลิบ
51.40 นาที
การกลับทางหมุนมอเตอร์ 3 เฟส (2)
ครูรุ่งโรจน์ หนูขลิบ
51.53 นาที
การกลับทางหมุนมอเตอร์ 3 เฟส (1)
ครูรุ่งโรจน์ หนูขลิบ
42.11 นาที
ความรู้พื้นฐานทางดิจิตอล
ครูเฉลิม จินาตุน
49.1 นาที
การเริ่มเดินทางเดี่ยว มอเตอร์ 3 เฟส
ครูรุ่งโรจน์ หนูขลิบ
46.3 นาที
สัญลักษณ์และอุปกรณ์ควบคุม(1)
ครูรุ่งโรจน์ หนูขลิบ
51.34 นาที
การเดินมอเตอร์ 3 เฟส แบบต่อเนื่อง
ครูรุ่งโรจน์ หนูขลิบ